DISCLAIMER

Frama Nature Best for Pets waardeert uw belangstelling voor ons bedrijf en ons aanbod van producten. Ondanks het feit dat Frama Nature Best for Pets de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op onze website, blijft het altijd mogelijk dat hierin onjuistheden voorkomen. Alle informatie op onze site is daarom ten alle tijden onder voorbehoud. Frama Nature Best for Pets is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Frama Nature Best for Pets is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen.

Voordat u op de verstrekte informatie afgaat, dient zij op andere wijze bevestigd te zijn. Frama Nature Best for Pets is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze website of van het afgaan op onjuiste informatie op deze website. Aan de gepresenteerde informatie kunnen géén rechten worden ontleend.

Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze eventueel op de site worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of veranderd; noch mag enige inhoud worden herplaatst op een andere website. Deze website kan tevens afbeeldingen bevatten waarop auteursrechten van derden rusten. Deze internetsite en e-mail van dit domein wordt regelmatig automatisch gecontroleerd op (computer)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet gegarandeerd worden. Frama Nature Best for Pets is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van virussen, verspreid via onze website en/of via e-mail. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar sites van derden. Diezign is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Bezoekers van deze internetsite, die door middel van de op deze internet aangeboden communicatiemogelijkheden persoonsgegevens of informatie in welke vorm dan ook verstrekken, verklaren dat hiermee geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaren Frama Nature Best for Pets voor de aanspraken van derden c.q. voor directe en indirecte gevolgen die uit deze verstrekking voortkomen. Door informatie in welke vorm dan ook aan Frama Nature Best for Pets te verstrekken geeft u, in geval u op welke wijze dan ook rechten op deze informatie toekomen, toestemming aan Frama Nature Best for Pets om deze informatie te gebruiken, te vermenigvuldigen, openbaar te maken, te verspreiden en/of te bewerken. Het voorstaande geldt niet ten aanzien van verstrekte persoonsgegevens. In het onderstaande privacy statement leest u hoe Frama Nature Best for Pets uw persoonsgegevens behandelt.

Door Frama Nature Best for Pets verstrekte informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het al dan niet in gewijzigde vorm openbaarmaken, verveelvoudigen, verspreiden en/of het verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Aan de u toegezonden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy Statement

Frama Nature Best for Pets respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om eventuele bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Frama Nature Best for Pets zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Frama Nature Best for Pets gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het bezoek aan en het winkelen bij Frama Nature Best for Pets zo aangenaam mogelijk te laten zijn, kunnen wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten opslaan. Hierdoor kunnen wij de website optimaal gebruiken.

Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.

Als u bij Frama Nature Best for Pets een bestelling plaatst, bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, bewaard worden.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u eventueel zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het rechet bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Als u reageert op een actie, kunnen wij u vragen om uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren en de respons op onze marketingacties te meten. Frama Nature Best for Pets verkoopt uw gegevens niet.

Frama Nature Best for Pets zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Frama Nature Best for Pets kan deze cookies gebruiken om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Frama Nature Best for Pets geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Frama Nature Best for Pets, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Prijzen

Aan prijzen, omschrijvingen en vermeldingen op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Prijzen kunnen aan veranderingen onderhevig zijn.